Domy inteligentne – KNX

W dobie coraz powszechniejszej i coraz bardziej zaawansowanej elektroniki użytkowej, również automatyka budynkowa zyskuje na popularności. W odróżnieniu od wielu gadżetów dzisiejszej elektroniki, systemy automatyki budynkowej mają swoje uzasadnienie funkcjonalne i ekonomiczne.

Najciekawszym spośród wielu systemów automatyki budynkowej jest KNX. To otwarty, całkowicie rozproszony system pracujący  przewodowo po magistrali TP, bezprzewodowo przez RF, oraz na bazie IP czyli przez internet. Główną siłą tego standardu jest to, że Międzynarodowe Stowarzyszenie KNX obecnie tworzy około 500 znanych światowych firm. Co roku przybywa kilkadziesięć, co jest najlepszym gwarantem stabilności i ciągłego rozwoju.

Na bazie KNX możemy sterować:

 • światłem,
 • ogrzewanie,
 • wentylacją,
 • klimatyzacją,
 • jakością powietrza,
 • bramami, bramkami, drzwiami i oknami,
 • zasłonami, roletami i żaluzjami wewnętrznymi/zewnętrznymi,
 • integrować system alarmowy,
 • integrować odnawialne źródła energii,
 • integrować system nadzoru wizyjnego CCTV,
 • integrować system audio/wideo multiroom,

 

 

Korzyści z zastosowania rozwiązań KNX:

 • Obniżenie kosztów inwestycyjnych poprzez integrację systemów i wymianę danych między nimi,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ogrzewania/chłodzenia i innych mediów,
 • Obniżenie kosztów konserwacji systemów funkcjonujących w obiekcie i monitorowania stanu urządzeń,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa,
 • Uniezależnienie od ewentualnego błędu ludzkiego na przykład nie wyłączenie oświetlenia lub wentylacji,
 • Umożliwienie automatycznej analizy danych o obiekcie takich jak zużycie mediów, informacje o awariach zainstalowanych systemów,
 • Zautomatyzowanie codziennych zdarzeń związanych z działaniem wszystkich systemów,
 • Sygnalizowanie włamania i napadu lub porzaru,

Olbrzymią korzyścią wynikającą ze zintegrowanego systemu automatyki budynkowej jest wymiana danych między wszystkimi systemami w budynku.

Biorąc pod uwagę wszystkie te dane można śmiało powiedzieć, że automatyka budynkowa KNX powinny być instalowana w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku. Biorąc pod uwagę koszty utrzymania budynku w ciągu tylko 5 lat, a nie tylko koszty inwestycyjne, to korzyści z systemów KNX są oczywiste.

Nasz dział Automatyki posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w tworzeniu podobnych systemów. Wszystkie nasze rozwiązania są oparte na infrastrukturze TP/IP na bazie protokołów KNX, co daje znaczne uproszczenie infrastruktury całego budynku jak również dużą elastyczność w rozbudowie czy modernizacji.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu i porozmawianiu o Waszych problemach. Taka niezobowiązująca rozmowa może przybliżyć Państwa do optymalnego rozwiązania.