Automatyka przemysłowa i systemy MES

Od wielu lat produkcja w większości firm funkcjonuje bardzo podobnie. Posiadają one działy utrzymania ruchu, które usuwają wszelkie awarie lub wykonują przeglądy maszyn w odpowiednich okresach roku. W takim modelu największym problemem jest optymalne planowanie produkcji z uwzględnieniem awarii, przeglądów i tak zwanych wąskich gardeł. Aby proces planowania był bardziej stabilny i przewidywalny, pojawiły się systemy MES (Manufacturing Execution System).

Systemy MES pozwalają w szybki i efektywny sposób modelować procesy produkcyjne oraz zbierać informacje o ich przebiegu, stanie maszyn, czy całych linii produkcyjnych. Możliwość integracji z systemami IT (ERP, SCADA, …) pozwala śledzić proces produkcji, w tym komponenty i surowce na każdym etapie. W ten sposób uzyskujemy dane potrzebne do planowania i optymalizacji całego obszaru produkcji, z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing i/lub SIX SIGMA.

 

 

Najczęstszymi powodami wdrożenia systemu MES są:

  • Konieczność precyzyjnego planowania i sterowania obszarem produkcji,
  • Konieczność precyzyjnego śledzenia produkowanych elementów z rejestracją danych jakościowych czy środowiskowych,
  • Konieczność precyzyjnego zarządzania parkiem maszyn, ich przeglądami, oraz przewidywanie awarii zanim one nastąpią,

Wdrożenie systemu MES nie jest proste i szybkie. Aby przyniosło oczekiwane skutki musi być bardzo precyzyjnie zaplanowane. Istotne jest nie tylko zbieranie danych z różnych czujników czy maszyn, ale równie istotne jak nie najistotniejsze jest co z tymi danymi robimy. Część firm ogranicza się do wizualizacji procesów, gdzie można w prosty i przejrzysty sposób je nadzorować. Jest to oczywiście podstawową korzyścią wdrożenia systemów MES, ale dopiero pełna analiza zbieranych danych zapewni właściwe rezultaty. Jednymi z wielu jest system analizy trendów pracy maszyn, pozwalający na wykrycie zbliżającej awarii i zaplanowanie usunięcia jej jeszcze zanim wystąpi. Z tego bezpośrednio wynika kolejna zaleta, brak konieczności magazynu części. Elementy zapasowe są na bieżąco zamawiane, jako że wiemy które i kiedy się zepsują. Dlatego systemy MES są przeznaczone dla firm posiadających pełną świadomość po co to robią i w jakim zakresie.

Nasz dział Robotyki posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w integracji automatyki przemysłowej z systemami IT z wykorzystaniem różnych standardów i protokołów.
Zapraszamy wszystkich do kontaktu i porozmawianiu o Waszych problemach. Taka niezobowiązująca rozmowa może przybliżyć Państwa do optymalnego rozwiązania.