Systemy BMS

Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BAS/BMS (ang. Building Automation Systems, Building Managment Systems) to zintegrowane rozwiązana, których celem jest optymalne sterowanie instalacjami znajdującymi się w większych obiektach użyteczności publicznej (biurowce, hotele, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, szpitale, szkoły, …). Wszelkie instalacje takie jak: instalacje elektryczne, wentylacyjne, grzewcze czy chłodnicze i dostosowanie ich pracy do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Głównym zadaniem systemu jest minimalizacja kosztów eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu optymalnego komfortu jego użytkownikom.

Systemy BMS to bardzo szerokie pojęcie. Zwykle taki system steruje:

 • światłem,
 • ogrzewanie,
 • wentylacją,
 • klimatyzacją,
 • jakością powietrza,
 • bramami, bramkami, drzwiami i oknami,
 • zasłonami, roletami i żaluzjami wewnętrznymi/zewnętrznymi,
 • integrować system audio/wideo multiroom,

 

 

W ramach jednego systemu BMS mogą być również zintegrowane inne podsystemy:

 • Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP,
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze i Nagłośnienia DSO i DSR,
 • Systemy Kontroli Dostępu KD,
 • Systemy telewizji przemysłowej CCTV,
 • Systemy oddymiania,
 • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN,
 • Systemy audiowizualne,
 • Systemy instalacji przywoławczej,
 • Systemy telewizji użytkowej,
 • Systemy instalacji domofonowej,

Korzyści z zastosowania rozwiązań typu BMS:

 • Obniżenie kosztów inwestycyjnych poprzez integrację systemów i wymianę danych między nimi,
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ogrzewania/chłodzenia i innych mediów,
 • Obniżenie kosztów konserwacji systemów funkcjonujących w obiekcie i monitorowania stanu urządzeń,
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu technicznego,
 • Zwiększone bezpieczeństwo,
 • Uniezależnienie od ewentualnego błędu ludzkiego (np. nie wyłączone oświetlenie lub wentylacja),
 • Możliwość automatycznej analizy danych o obiekcie (zużycie mediów, informacje o awariach zainstalowanych systemów)
 • Automatyzacja codziennych zdarzeń związanych z działaniem wszystkich systemów
 • Sygnalizacja włamania i napadu lub systemów przeciwpożarowych

Biorąc pod uwagę wszystkie te dane można śmiało powiedzieć, że systemy BMS powinny być instalowane w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku. Biorąc pod uwagę koszty utrzymania budynku w ciągu tylko 5 lat, a nie tylko koszty inwestycyjne, to korzyści z systemów BMS są oczywiste.

Nasz dział Automatyki posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w tworzeniu podobnych systemów. Wszystkie nasze rozwiązania są oparte na infrastrukturze IP na bazie protokołów BACnet/KNX, co daje znaczne uproszczenie infrastruktury całego budynku jak również dużą elastyczność w rozbudowie czy modernizacji.
Zapraszamy wszystkich do kontaktu i porozmawianiu o Waszych problemach. Taka niezobowiązująca rozmowa może przybliżyć Państwa do optymalnego rozwiązania.